اقشار متوسط جامعه نصف حقوق شان را صرف اجاره مسکن می‌کنند

اقشار متوسط جامعه نصف حقوق شان را صرف اجاره مسکن می‌کنند

یک کارشناس اقتصادی گفت: اقشار متوسط در اردبیل نصف حقوق شان صرف اجاره مسکن می‌کنند.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات