خروج پلاک ها از سامانه ارجاع در صورت ثبت یکی از ناظران قبل از تاریخ ۹۸/۱۲/۱۰

خروج پلاک ها از سامانه ارجاع در صورت ثبت یکی از ناظران قبل از تاریخ ۹۸/۱۲/۱۰

با توجه به مصوبه جلسه هشتاد و ششم هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز:

مقرر گردید پلاک های ثبتی که قبل از تاریخ  ۹۸/۱۲/۱۰ (تاریخ شروع ارجاع) به ثبت یکی از ناظرین اقدام نموده اند، پلاک های مذکور از سامانه ارجاع نظارت خارج می گردند.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز یک انجمن در شهر کرج می باشد

  نظرات