لایحه تغییر قانون نظام مهندسی را به مجلس بفرستید/ حفاظت از سرمایه های هزاران میلیاردی و بزرگترین صنعت تولیدی کشور

لایحه تغییر قانون نظام مهندسی را به مجلس بفرستید/ حفاظت از سرمایه های هزاران میلیاردی و بزرگترین صنعت تولیدی کشور


عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، تغییر قانون نظام مهندسی را یک شمشیر دو لبه دانست که با توجه عدم آشنائی تخصصی نمایندگان مجلس، باید به صورت لایحه از طرف دولت به پارلمان ارائه شود.

مهندس علیرضا سنائی دشتی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به طرح جامع توسعه مقررات ملی ساختمان که در دستور کار این سازمان قرار گرفته است، گفت: این طرح اگر توسعه همین مقررات حاضر ولی افزایش نفوذ آن به کلیه نقاط کشور باشد، باید هماهنگی منسجمی بین وزارت راه و شهرسازی، نظام مهندسی ساختمان و وزارت کشور انجام شود که این مهم قابل اجرا بوده و از سرمایه های هزاران میلیاردی و بزرگترین صنعت تولیدی کشور محافظت و مدیریت خواهد کرد.

از ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر سوال شد که قرار است جهت قیمت گذاری علمی ساختمان براساس درجه کیفی ساخت و شناسنامه فنی و ملکی بسترسازی شود، چه پیشنهاداتی در این باره دارید؟ که وی در پاسخ گفت: موضوع مهم در این راستا ترکیب کیفیت و بازار است، زیرا در حال حاضر تعیین کننده قیمت گذاری منطقه و محل ساخت و ساز است که باید به نظر بنده ، قیمت زمین و ساخت و ساز را تفکیک کرد تا مبانی قیمت گذاری اصولی تر تعیین و تعریف شود.

عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، تغییر قانون نظام مهندسی را یک شمشیر دو لبه دانست که با توجه عدم آشنائی تخصصی نمایندگان مجلس، باید به صورت لایحه از طرف دولت به پارلمان ارائه شود.

وی در پایان تاکید کرد: رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان و دارای حکم ریاست از رئیس جمهور می تواند به کمک وزارت راه و شهرسازی لایحه مربوطه را که تکمیل و رفع نواقص قانون فعلی باشد، تهیه و به مجلس ارائه کند.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات