پاسخگویی مستقیم به تماس های ۳۰۰ شهروند در مرکز ۱۳۷ توسط مدیران حوزه ...

پاسخگویی مستقیم به تماس های ۳۰۰ شهروند در مرکز ۱۳۷ توسط مدیران حوزه ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات