اجرای پروژه پیاده رو فاخر در خیابان طبرسی

اجرای پروژه پیاده رو فاخر در خیابان طبرسی

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات