ایجاد سازمان اجرایی ویژه ساماندهی باغات کن

سالاری درخصوص تصمیمات اتخاذ شده در این رابطه گفت: در این جلسه مقرر شد، ظرف مدت یک هفته نسخه نهایی طرح تفصیلی و بازآفرینی روستای کن و شبکه معابر و شبکه‌های انتقال آب‌های سطحی آن بررسی نهایی شده و به دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ جهت تصویب و ابلاغ نهایی، ارجاع شود، همچنین سازمان اجرایی ویژه عملیاتی کردن طرح موضعی باغات کن به موجب تکلیف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و نیز در راستای اجرای مفاد سند برنامه و بودجه سال ۹۹ شهرداری تهران که به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسیده است، در مدت زمان حداکثر یک ماه (آن هم توسط یکی از سازمان‌های موجود شهرداری) تشکیل شده و فعالیت خود را رسما آغاز کند.

متن کامل خبر در سایت روزنامه دنیای اقتصاد

    منبع خبر

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات