فراخوان عمومی برای انتخاب مدیر امور آبفای تالش


در راستای شایسته گزینی برای اولین بار در آبفای گیلان انجام شد

فراخوان عمومی برای انتخاب مدیر امور آبفای تالش

در راستاي شايسته گزینی، برای اولین بار در آبفای گیلان انجام شد: فراخوان عمومی برای انتخاب مدیر آبفای تالش


به گزارش دفتر روابط عمومي و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان گیلان، مدير امور آبفاي شهرستان تالش از طريق فراخوان عمومي انتخاب مي شود.

مژگان اميدي معاون منابع انساني و تحقيقات شركت آب و فاضلاب استان گيلان ضمن اطلاع رساني فراخوان شماره يك اين شركت از طريق پرتال آبفاي گيلان گفت:

با هماهنگي هاي بعمل آمده در راستاي شايسته گزینی و فرصت حضور واجدين شرايط براي اخذ پست مديريت در آبفاي گيلان، براي اولين بار از طريق فراخوان عمومي، مدیر امور آبفای تالش انتخاب می شود.

وی در ادامه افزود: واجدين شرايط ميتوانند با مراجعه به پرتال شركت آب و فاضلاب استان گيلان به آدرس www.gpww.ir و كليك برروي ايكن فراخوان عمومي در اين انتخاب شركت نمايند.

گفتنی است از اين پس مديران امور آبفاي گيلان از طريق فراخوان عمومی انتخاب میشود و از طريق وب سايت شركت اطلاع رساني لازم صورت خواهد گرفت.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان گیلان

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان گیلان

  شرکت آب و فاضلاب استان گیلان

  شرکت آب و فاضلاب استان گیلان یک شرکت در شهر رشت می باشد

   نظرات