سلسله گفتارهای «نقش دولت‌ها در تامین مسکن اقشار کم‌درآمد»/۸ سخنرانی در حوزه مسکن کم‌درآمدها برای مرداد

سلسله گفتارهای «نقش دولت‌ها در تامین مسکن اقشار کم‌درآمد»/۸ سخنرانی در حوزه مسکن کم‌درآمدها برای مرداد

، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی سلسله گفتارهایی را درباره نقض دولت‌ها در تامین مسکن اقشار کم درآمد برگزار می‌کند که در این سلسله گفتارها که به شکل ویدئوکنفرانس و رایگان برگزار می‌شود، مباحث در قالب گفتگو با صاحبنظران در حوزه هایعملی و حرفه‌ای و مدیران اجرایی تدارک دیده شده است. بنا بر اعلام سامانه آموزش مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برنامه سخنرانی‌ها در مردادماه بدین شرح است:

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات