اطلاعیه/فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت

اطلاعیه/فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت

فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز جهت مشارکت در ساخت ساختمان سابق دفتر نظام مهندسی هشتگرددر زمینی به مساحت ۱۸۷/۷۵ مترمربع، دارای سند ششدانگ، در قالب قرارداد مشارکت مدنی ساخت، از کلیه سرمایه گذاران توانمند و متخصص حقیقی و حقوقی در امر ساختمان دعوت می نماید تا پیشنهادات خود را به این سازمان ارایه نمایند.


متقاضیان محترم از تاریخ انتشار آگهی حداکثر ظرف یک هفته جهت دریافت اسناد و اطلاعات فراخوان به آقای مهندس جهان احمدی در واحد اداری سازمان به نشانی البرز- کرج- میدان طالقانی- بلوار تعاون- خیابان فرهنگ روبروی تربیت ۲ - سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز مراجعه نمایند.


تلفن تماس : داخلی  ۴۱۰ و۴۱۳-۳۵۸۴۶-۰۲۶


سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرزلینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز یک انجمن در شهر کرج می باشد

    نظرات