وام ودیعه نمی تواند نرخ مسکن را کنترل کند

رئیس هیات مدیره کارگروه جمعیت سازندگان مشهد با بیان اینکه قیمت اجاره تابعی از قیمت مسکن و قیمت مسکن تابعی از موارد متعدد است، عنوان کرد: در بهمن ماه ملیگرد ۶ یا ۷ هزار تومان بوده و در عرض ۶ ماه دوبرابر یعنی ۱۲ هزار تومان شده، بتن نیز از ابتدای اسفند تاکنون سه بار افزایش پیدا کرده و موارد متعدد دیگری هم وجود دارد که تمام این مسائل موجب شده قیمت مسکن روند افزایشی چشمگیری داشته باشد که فعلا هم متوقف نشده و در شهریورماه به اوج قیمت خود در شهر مشهد می‌رسد. وی اضافه کرد: در شهریورماه که زمان جابه‌جایی مستاجران است، مطمئنا قیمت‌های اجاره افزایش چشمگیری خواهد داشت و اکنون که قیمت اجاره‌ها افزایش یافته، هنوز ما در فصل جابه‌جایی نیستیم، در شهریور که قراردادهای اجاره تمام شود و بخواهند تمدید کنند یا خانه‌های استیجاری جدیدی به بازار ارائه شود، قیمت‌‎های جدید اجاره در شهر مشهد رونمایی ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات