دورکاری یک سوم کارکنان ستادی شهرداری از فردا

دورکاری یک سوم کارکنان ستادی شهرداری از فردا

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات