استفاده از ماسک در حمل ونقل عمومی جدی گرفته شود

استفاده از ماسک در حمل ونقل عمومی جدی گرفته شود

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات