عملیات اجرایی بازطراحی محدوده مجاور آرامگاه سعدی آغاز شد

عملیات اجرایی بازطراحی محدوده مجاور آرامگاه سعدی آغاز شد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شیراز

    منبع خبر

    شهرداری شیراز

    شهرداری شیراز یک شهرداری در شهر شیراز می باشد

      نظرات