حادثه سقوط درخت روی خودرو

حادثه سقوط درخت روی خودرو

مرتضی جمالی رییس ایستگاه دو سازمان آتش نشانی قزوین گفت: سقوط درخت بر روی خودروی پژو باعث حضور نیروهای آتش نشانی در خیابان پادگان شد تا ضمن ایمن سازی محل با برش درخت نسبت به رها سازی خودرو اقدام شود.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری قزوین

  منبع خبر

  شهرداری قزوین

  شهرداری قزوین

  شهرداری قزوین یک شهرداری در شهر قزوین می باشد

   نظرات