برنامه ریزی لازم برای تامین آب شرب شهر اردبیل تا افق سال 1425 بعمل...

مدیر طرح های توسعه منابع آب شرکت آب منطقه ای اردبیل گفت: برنامه ریزی لازم برای تامین آب شرب شهر اردبیل تا افق سال 1425 بعمل آمده است.

مهندس عبدالرضا محبت دار افزود: طرح آبرسانی اردبیل شامل پروژه های متعددی است که تمامی آنها 6 ماه زودتر از برنامه های زمانبندی پیش بینی شده، به بهره برداری خواهد رسید که با این اتفاق برنامه تامین آب مورد نیاز جمعیت فعلی و افزایش جمعیت سالهای بعد تا افق سال 1425 لحاظ شده است.

وی تصریح کرد: براساس برنامه زمانبندی طرح، زمان اتمام برج آبگیر، انتهای سال 99 پیش بینی شده بود و تا انتهای سال 98 پروژه مربوطه تنها 62 درصد پیشرفت داشت که با رفع موانع مربوطه و کار شبانه روزی در عرض سه ماهه اول سالجاری پیشرفت فیزیکی طرح به 90 درصد رسیده و تمهیدات لازم برای آبگیری زودهنگام در نظر گرفته شده است.

مهندس محبت دار عنوان کرد: با این اقدام در صورت آبگیری تا انتهای تابستان، طرح 6 ماه زودتر از موعد اثرات خود را بر ارتقای میزان کیفیت آب شرب نشان خواهد داد.

مدیر طرح های توسعه منابع آب شرکت آب منطقه ای اردبیل اظهار داشت: با بازنگری و انجام مهندسی ارزش در خصوص شیرخانه سد یامچی که بنا به پیشنهاد مشاور طرح و پس از تایید دفتر فنی و کارشناسان خبره صورت پذیرفت، ضمن صرفه جویی بیش از 20 میلیارد ریال در هزینه های انتقال، زمان اجرا نیز به نصف کاهش یافت که این موضوع در سال جهش تولید و در شرایط ویژه کنونی بسیار حائز اهمیت است.

وی گفت: در طرح زونبندی آبرسانی اردبیل که جزو پروژه های شاخص است و با اجرای آن عدالت در توزیع و تامین فشار آب در سطح شهر انجام خواهد شد، دارای سه زون اجرایی است و تا پایان سال گذشته، پروژه جمعا 52 درصد پیشرفت داشت و طی چهار ماه اول سال جاری، زون دو و سه با 100 درصد پیشرفت آماده بهره برداری است و زون یک نیز با 95 درصد پیشرفت فیزیکی در حال تکمیل است.

مهندس محبت دار افزود: جهت برون رفت از کسری احتمالی میان مدت آب شرب، تامین کمبود با استفاده از منابع آب زیرزمینی مطالعه شده و عملیات اجرایی آن در چند روز آتی آغاز خواهد شد.

وی بیان کرد: جهت ارتقای ظرفیت تصفیه خانه و کیفیت آب شرب شهر اردبیل نسبت به جانمایی تصفیه خانه مدول دوم اقدام شده و هم اکنون با رایزنی آب و فاضلاب کشور تدقیق منبع آب در دستور کار قرار گرفته است.

مدیر طرح های توسعه منابع آب شرکت آب منطقه ای اردبیل همچنین گفت: موضوع تامین کمبود از آب چاههای داخل شهر از سال 97 مطرح بود که امسال مشاور مربوطه انتخاب و اعتبارات لازم برای تامین لوله های مورد نیاز اخذ و شرایط اجرای طرح فراهم شده و حدود 40 درصد از لوله های خریداری شده نیز در محل انبار آب و فاضلاب دپو گردیده است.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات