در کمترین زمان ممکن در نیروگاه شهید رجایی به انجام رسید؛ تعمیر یک دستگاه پمپ فشار قوی

در کمترین زمان ممکن در نیروگاه شهید رجایی به انجام رسید؛ تعمیر یک دستگاه پمپ فشار قوی

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات