بشنوید|عبور و مرور عادی و روان در همه محورهای شمالی کشور/ ترافیک سنگین در آزادراه قزوین - کرج - تهران

بشنوید|عبور و مرور عادی و روان در همه محورهای شمالی کشور/ ترافیک سنگین در آزادراه قزوین - کرج - تهران

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات