حضور شهردار سربیشه در جلسه ستاد شهرستانی مدیریت بیماری کرونا

حضور شهردار سربیشه در جلسه ستاد شهرستانی مدیریت بیماری کرونا

⭕️حضور مهندس زینلی شهردار سربیشه در جلسه ستاد شهرستانی مدیریت بیماری کرونا

روابط عمومی شهرداری سربیشه

لینک اصل خبر در سایت شهرداری سربیشه

  منبع خبر

  شهرداری سربیشه

  شهرداری سربیشه

  شهرداری سربیشه یک شهرداری در شهر سربیشه می باشد

   نظرات