تولید ۱۳ هزار تن بتن طی یک ماه گذشته

منبع خبر

شهرداری شیراز

شهرداری شیراز یک شهرداری در شهر شیراز می باشد

    نظرات