پر و مسلوب المنفعه نمودن 8 حلقه چاه غیر مجازدر شهرستان ابهر

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان،مهندس سید حسن ابراهیمی مدیر امور منابع آب ابهرگفت: در راستای اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی، اجرای مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال و به منظور کنترل میزان برداشت منابع آب زیرزمینی، کنترل اضافه برداشتها و امکان برنامه ریزی آب دشت ابهر، پس از صدور اجرائیه از اجرای احکام کیفری شهرستان ابهر و با همکاری نیروی انتظامی 8 حلقه چاه غیر مجاز در این شهرستان پر و مسلوب المنفعه شد.

وی افزود:چاههای مذکور که با دبی 29 لیتر در ثانیه پر و مسلوب المنفعه گردید، حدود 313 هزار و 200 میلی متر در سال در منابع آب زیرزمینی شهرستان ابهر صرفه جویی شد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای زنجان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای زنجان

    شركت آب منطقه‌ای زنجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات