تولید نیروگاه طبس از مرز ۱.۳ ميليون مگاوات ساعت گذشت/ رشد ۱۳ درصدی تولید برق نیروگاه

تولید نیروگاه طبس از مرز ۱.۳ ميليون مگاوات ساعت گذشت/ رشد ۱۳ درصدی تولید برق نیروگاه

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات