کوتاه شدن زمان شروع کسب و کارها در کشور

کوتاه شدن زمان شروع کسب و کارها در کشور

یک فعال حوزه کار معتقد است با توجه به کوتاه بودن زمان شروع کسب و کارها در کشورهای دیگر و کاهش محدودیتها لازم است موانع و محدودیتهای پیش روی سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی در کشور برداشته شده و زمان صدور مجوزهای کسب و کار به حداقل برسد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات