شاکری: برای تحقق طرح ساماندهی بازار مسکن بازه زمانی معینی دیده شده است

شاکری: برای تحقق طرح ساماندهی بازار مسکن بازه زمانی معینی دیده شده است

یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که طرح ساماندهی بازار مسکن یک بستر و بسته کامل برای حمایت از ساخت مسکن بوده و برای تحقق هرکدام از بندهای آن بازه زمانی معینی در نظر گرفته شده است.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات