هرس و حذف شاخه های خشک درختان محدوده شهرداری منطقه ۴ تبریز

هرس و حذف شاخه های خشک درختان محدوده شهرداری منطقه ۴ تبریز

به گزارش شهریار، روح الله قراچورلو با بیان این مطلب، گفت: عملیات هرس و حذف شاخه های خشک درختان محدوده منطقه چهار توسط عوامل فضای سبز با هماهنگی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری به صورت مستمر اجرا می شود.
وی خاطرنشان کرد: هرس درختان سطح منطقه به صورت مداوم به منظور ایجاد منظری زیبا و هماهنگی بیشتر در سطح فضای سبز منطقه انجام می گیرد.
مسئول فضای سبز شهرداری منطقه ۴ تبریز هدف از اجرای عملیات هرس را افزایش تولید شاخه های جوان، فرم دهی و حذف شاخه های خشک و اضافی عنوان کرد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات