انتشار فراخوان ملی طراحی نشانه «مشهد ۱۴۰۰»

انتشار فراخوان ملی طراحی نشانه «مشهد ۱۴۰۰»

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات