تمهیدات ویژه برای پیشگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در محدوده کارخانه ...

تمهیدات ویژه برای پیشگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در محدوده کارخانه ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات