لزوم کنترل و انطباق کدهای ارتفاعی در حال اجرا با نقشه های مصوب و درج آن در برگه تعهد نظارت شد

لزوم کنترل و انطباق کدهای ارتفاعی در حال اجرا با نقشه های مصوب و درج آن در برگه تعهد نظارت شد

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز یک انجمن در شهر کرج می باشد

    نظرات