مدیرکل راه و شهرسازی استان از کمک در تدوین طرح جامع ورزشی دهکده المپیک در شهرکرد خبر داد

مدیرکل راه و شهرسازی استان از کمک در تدوین طرح جامع ورزشی دهکده المپیک در شهرکرد خبر داد

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختيارى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختيارى

    اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختيارى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات