مهندسی شیمی چه تاثیری در طول عمر ساختمان دارد؟

می‌دانند ازجمله: عدم رعایت ضوابط و اصول علمی و تخصصی ساخت‌وساز، نبود رویه و فرایند ثابت در نظارت، به‌کارگیری مصالح غیراستاندارد و فاصله میان دانش و علم مهندسی و صنعت. درصورتی‌که راهکارهایی در جهت الزامی شدن به‌کارگیری روش‌های کاملا مهندسی در این صنعت اتخاذ شود و استفاده از مصالح استاندارد الزامی و رایج شود، عمر مفید ساختمان تا دو برابر عدد فعلی، افزایش خواهد یافت. استفاده از مواد افزودنی شیمیایی منجر به بهبود و افزایش ظرفیت واقعی مصالح مصرفی شامل سنگدانه‌ها و سیمان شده است. در این زمینه دانش و خرد مهندسی توانسته دامنه کاربرد مواد افزودنی شیمیایی و معدنی را تااندازه‌ای گسترده کند تا آنجا که امروزه ساخت در ایران اما میزان مصرف مواد افزودنی شیمیایی در ساخت مصالح ساختمانی با میانگین درصد مصرف در کشورهای پیشرفته فاصله معناداری دارد. شاید بتوان مهم‌ترین دلیل عمده عدم استفاده از مواد افزودنی شیمیایی در تولید مصالح ساختمانی را ناآشنایی متولیان و ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات