احتکار خانه‌های خالی رو به اتمام است

اما آیا مالیات می‌تواند مالکان عمده را وادار کند که واحدهای خود را به بازار بیاورند؟ یادمان نرود که مالیات‎‌ستانی از خانه‌های خالی نه تنها منجربه تنطیم بازار مسکن و تنبیه محتکران می‌شود بلکه در شرایط کاهش بی‌سابقه درآمدهای نفتی می‌تواند به افزایش درآمدهای دولت کمک کند. واقعیت این است که احتکار مسکن به ویژه احتکار واحدهایی که تکمیل شده‌اند اما پایان کار نگرفته‌اند تا نوساز تلقی شوند، آنقدر سود دارد که مالکان و محتکران صابون پرداخت مالیات آن را به تن بمالند و این اعداد و ارقام که سال دوم مالیات برابر با یک دوم میزان اجاره باشد و سال سوم برابر با اجاره و سال چهار به بعد ۱. به همین دلیل مجلس پیشنهاد افزایش ۱۰ برابری مالیات بر خانه‌های خالی را داده‌است، به این صورت که مالک باید به ازای هر واحد مشمول پرداخت مالیات، در سال اول پنج برابر میزان اجاره، در سال دوم ۱۰ برابر ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات