حفاظت از تنوع زیستی از فاز مطالعه تا اجرا

حفاظت از تنوع زیستی از فاز مطالعه تا اجرا

به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان، وحیدپورمردان، مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان بیان کرد: برنامه های حفاظتی خاص از گونه های شاخص یا گونه های در معرض خطر انقراض، علاوه بر برنامه های مراقبتی تیم های کارشناسی، نیازمند فازهای مطالعاتی و شناختی گونه، اقلیم، زیستگاه، رفتار شناسی، عوامل تهدید و ده ها مورد دیگر می شود.


وی افزود: طرح حفاظت از تنوع زیستی در سطح زیست بوم ها و گونه های جانوری در استان برای گونه خرس سیاه آسیایی که از گونه های نادر استان و کشور است در این اداره کل انجام شده و به مراحل نهایی فاز مطالعه رسیده است.


پورمردان ادامه داد: پس از تاییدیه فاز مطالعاتی، برنامه های حفاظتی و آموزشیِ حفاظت از خرس سیاه آسیایی در قالب برنامه های متنوع مراقبتی، آموزشی جوامع محلی، محافظت از زیستگاه ها و ... اجرایی می شود.

لینک اصل خبر در سایت سازمان حفاظت محیط زیست

    منبع خبر

    سازمان حفاظت محیط زیست

    سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

      نظرات