حضور شهردار سربیشه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان

حضور شهردار سربیشه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان

حضور مهندس زینلی شهردار سربیشه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان در محل فرمانداری

لینک اصل خبر در سایت شهرداری سربیشه

  منبع خبر

  شهرداری سربیشه

  شهرداری سربیشه

  شهرداری سربیشه یک شهرداری در شهر سربیشه می باشد

   نظرات