طرح سازگاری با کم آبی نگاه جدید به موضوع آب در کشور است، و ضروری...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه ، نشست سازگاری با کم آبی با هدف بررسی آخرین اقدامات انجام شده در سالجاری و رفع ایرادات پیش نویس اولیه طرح با حضور درویشی مدیر عامل شرکت و اعضاء کارگروه در محل دفتر مدیر عامل برگزار و در دستور کار قرار گرفت .

در ابتداء این نشست ،مرادی معاون حفاظت و بهره برداری و جلیلیان رئیس گروه احیاء و تعادل بخشی شرکت توضیحاتی در خصوص آخرین اقدامات انجام شده در زمینه اجرای این طرح در سالجاری ارائه و سپس با اشاره به تهیه پیش نویس اولیه موضوعاتی را مطرح نمودند ، لازم به توضیح است یکی از مهمترین موضوعات مطروحه، میزان آب قابل برنامه ریزی زیرزمینی استان بود که به دلیل کسری حجم مخازن و روند بهره برداری های نامطلوب سبب افت سطح آب در تمامی دشتها شده است . سپس درویشی مدیر عامل شرکت، با اشاره به لزوم تسریع در انجام طرح سازگاری با کم آبی، با توجه به فرصت باقیمانده ، اجرائی شدن این طرح ملی را ضروری دانست . درویشی ، با اشاره به این موضوع که وزارت نیرو درصدد است تا مشکل آب را با اجرای این سند ملی به شکل اساسی و نه کوتاه ‌مدت مرتفع و مدیریت  نماید. افزود ، امیدواریم با حمایت تمامی دستگاه‌های مرتبط بتوانیم شاهد روزهای بی‌تنشی در بخش آب کشور باشیم وسازگاری با کم‌آبی را به شکلی عملی و نه صرفاً شعاری به مرحله اجرا دربیاوریم.

مدیر عامل شرکت در پایان سخنان خود کلیه معاونین  ، مدیران و اعضا مرتبط را موظف به پیگیری سریعتر این طرح نمود و برنامه سازگاری با کم آبی را سرلوحه تمامی تصمیمات حوزه آب استان برشمرد ودقت و ظرافت در تهیه و ارائه آمارهای مربوطه را متضمن اجرای بهتر و مفید تر آن برشمرد .در پایان این نشست ، اعضاء حاضر ضمن ارائه نقطه نظرات خود ،  اهم موضوعات را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات