بازدید از بیش از 300 حلقه چاه مجاز کشاورزی طی دو ماه گذشته توسط...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان، طی دو ماه گذشته بیش از 300 حلقه چاه مجاز کشاورزی توسط کارشناسان حفاظت منابع آب، امورمنابع آب شهرستان خدابنده، بازدید گردید.

مهندس کریم خدایی؛مدیر منابع آب خدابنده با اعلام این خبر،اظهارکرد: بیشترین تراکم بازدیدها در روستاهای واقع بر روی آبخوان از جمله حی ، کهلا،بزین، سجاس، چوزوک، مجیدآباد، گوندره، نظرقلی، نعلبندان ، شیخلو، توپقره،بلگ شیر و ورجوشان می باشد.

وی، افزود: بازدید از چاه های مجاز تا پایان فصل آبیاری ادامه دارد و ابلاغ اخطاریه برای برداشت کنندگان بی رویه منابع آب و اعمال قانون بدون هیچ گونه قصوری ادامه خواهد داشت.

خدایی، ضمن دعوت از کشاورزان و بهره برداران جهت عدم اضافه برداشت از مفاد پروانه خاطر نشان کرد: امور منابع آب خدابنده صرفا با کمک کشاورزان عزیز در صیانت از منابع آب برای نسل های آینده می تواند موفق باشد.

مدیر امور منابع آب خدابنده، همچنین افزود: همشهریان گرامی گزارش های تخلفات حوزه منابع آب را به طور مستقیم با شماره تماس09104475646به این امور و به صورت پیامکی اعلام نموده و علیرغم تراکم گزارش های واصله ، منتظر اعلام نتیجه باشند.ش

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای زنجان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای زنجان

    شركت آب منطقه‌ای زنجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات