بشنوید| ترافیک سنگین در محورهای کرج- چالوس و تهران-کرج-قزوین

بشنوید| ترافیک سنگین در محورهای کرج- چالوس و تهران-کرج-قزوین

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات