عملیات سیمان کاری طرح سنگی دیوار ضلع غربی پارک سفیر امید پایان یافت

عملیات سیمان کاری طرح سنگی دیوار ضلع غربی پارک سفیر امید پایان یافت

به گزارش شهریار، اجرای عملیات سیمان کاری طرح سنگی در پارک سفیر امید شهرک طالقانی توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه ، بر روی دیوار ضلع غربی به مساحت ٣٠٠ متر مربع به پایان رسید.

این عملیات برای زیباسازی چهره پارک و زدودن ناهماهنگی ها بر  روی مصالح متفاوت استفاده شده بر دیوارهای ساختمان های مشرف بر پارک در ضلع های غربی و جنوبی اجرا می شود.

معاونت فنی و عمرانی منطقه بعداز پایان یافتن طرح سیمان کاری سنگی در ضلغ غربی ، در حال حاضر ادامه این عملیات را بر روی دیوار جنوبی پارک شروع کرده که در چند روز آینده این عملیات نیز به پایان رسیده و ناهمگونی های موجود بر سطح دیوارهای حاشیه پارک رفع خواهد شد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات