بازدید مدیر و جمعی از کارکنان مطالعات پایه منابع آب شرکت از...

در راستای اهمیت کیفیت منابع آب و آشنایی با نحوه کار و آزمایش دستگاهها، مدیر و جمعی از کارکنان مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای اردبیل از آزمایشگاه میکروبیولوژی و شیمی آب سازمان حفاظت محیط زیست استان بازدید کردند.

رئیس گروه مطالعات آبهای زیرزمینی شرکت آب منطقه ای اردبیل گفت: متعاقب آموزشهای ارائه شده و افزایش تعاملات بین دستگاهها تعدادی از همکاران مطالعات پایه منابع آب شرکت از آزمایشگاه میکروبیولوژی و شیمی آب سازمان حفاظت محیط زیست استان بازدید نموده و در هر بخش با توضیحات کارشناسان حاضر در آزمایشگاه با نحوه کار و آزمایش دستگاههای موجود در آزمایشگاه آشنا شدند.

مهندس ذکرعلی جعفرزاده افزود: نظر به پراکندگی آزمایشگاه های آب در تعداد قابل ملاحظه دستگاههای دولتی و مشکلات تامین تجهیزات، مواد و نیروی انسانی متخصص در شرایط موجود، تمرکز تجهیزات و نیروی انسانی آزمایش های مشترک آب وخاک در یک مرکز با اولویت آموزشی و تحقیقاتی می تواند هم افزایی و کارایی و صرفه جویی  بیشتری را نصیب استان نماید.

وی با بیان اینکه موفقیت مدیریت تقاضا و مصارف آب نیز بیشتر به کیفیت آب برمی گردد، تصریح کرد: آلودگیها باعث کاهش کیفیت آب و خارج شدن بخش قابل ملاحظه آبها از چرخه مصرف می شود و این فشار مضاعفی بر منابع آب موجود و پیچیدگی چالشهای آب می شود.

مهندس جعفرزاده اظهار داشت: اهمیت کیفیت منابع آب بیش از پیش بوده و لازم است نسبت به کنترل آلاینده های آب و خاک (محیط زیست) بیش از پیش اهتمام داشته باشیم و افزایش آگاهی عمومی و ارتقاء دانش کارشناسان و مسئولین مربوطه را با توجه به گستردگی موضوع با تعاملات مناسب بین دستگاهها پیگیری نماییم.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات