عملیات احداث پست جدید برق نیروگاه ری آغاز شد/ شروع فرایند بازنشسته کردن نخستین نیروگاه کشور

عملیات احداث پست جدید برق نیروگاه ری آغاز شد/ شروع فرایند بازنشسته کردن نخستین نیروگاه کشور

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات