ضرورت روزآمدی و نوآوری در جذب و گزینش نیروی انسانی/ فرآیند گزینش دیجیتال می‌شود

ضرورت روزآمدی و نوآوری در جذب و گزینش نیروی انسانی/ فرآیند گزینش دیجیتال می‌شود

او، بازرسی‌ها، نظارت بر عملکرد هسته‌ها، فرآیند ارزیابی اعضا، تمدید احکام آنان و … را، بخشی از فعالیت‌های هیات مرکزی جذب و گزینش وزارت راه و شهرسازی خواند و خاطرنشان کرد: در طی این فرآیندها، هیچ نکته‌ای وجود ندارد که خارج از قوانین و ضوابط گزینش انجام شود و ما در این خصوص، قانون گزینش کشور را ملاک عمل قرار می‌دهیم. مدیرکل هیات مرکزی گزینش وزارت راه و شهرسازی، هرگونه جذب نیرو به‌صورت رسمی، پیمانی و شرکتی را مشمول انجام فرآیند گزینش خواند و افزود: تمام گزینش‌های انجام‌شده بر اساس هفت بند ماده دوم قانون گزینش کشور انجام می‌شود و این بندها باید در مورد افراد متقاضی ورود به سیستم دولتی احراز شود تا آنان پس از طی سایر مراحل، موفق به این امر شوند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات