ساعت کار پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۰۹

ساعت کار پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۰۹

فردا پنجشنبه ۹ مرداد ماه ساعت کاری ۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ می باشد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان یک انجمن در شهر کرمان می باشد

    نظرات