آقای مهندس حمید عبدالهی بعنوان رییس دفتر حوزه مدیرکل منصوب شد

آقای مهندس حمید عبدالهی بعنوان رییس دفتر حوزه مدیرکل منصوب شد

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی، طی حکمی از سوی مهندس باباپورمدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آقای مهندس حمید عبدالهی بعنوان رییس دفتر حوزه مدیرکل منصوب واززحمات چندین ساله آقای رحمان حسن زاده با اعطای لوح سپاسی تجلیل شد.لینک اصل خبر در سایت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی

    منبع خبر

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات