جلسه ویدئو کنفرانس جذب اعتبارات مانده اسناد خزانه اسلامی سال 98 با حضور مهندس سید عبدالمجید نژاد صفو...

جلسه ویدئو کنفرانس جذب اعتبارات مانده اسناد خزانه اسلامی سال 98 با حضور مهندس سید عبدالمجید نژاد صفو...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات