جاماندگان وام ودیعه مسکن را بشناسید

در این کارگاه‌ها چهار تا پنج کارگر مشغول کارند و کارفرما نه تنها مالیات و عوارض نمی‌دهد بلکه از رد کردن حق بیمه تامین اجتماعی نیروهای خود نیز خودداری می‌کند؛ از این رو در صورت بیکار شدن این کارگران به دلیل شیوع ویروس کرونا، مشمول هیچ حمایتی نیستند؛ به خصوص که به دلیل نداشتن کد بیمه و سابقه بیمه در تامین اجتماعی، اطلاعات معیشتی و تعداد افراد تحت پوشش این افراد در دسترس نیست تا بتوان آمار دقیقی از افراد متاهل یا سرپرست خانوار از کارگران فاقد کد بیمه‌ای به وزارت راه و شهرسازی برای دریافت وام ودیعه مسکن ارائه کرد. از دیگر اقشاری که در این طرح فراموش شده‌اند، زنان سرپرست خانوار یا بدسرپرست هستند که تحت پوشش هیچ یکی از نهادهای حمایتی قرار ندارند؛ بر اساس آخرین آمار اعلامی در پایان سال گذشته، ۳. به نظر می‌رسد آئین نامه اعطای تسهیلات ودیعه مسکن که قرار است در وهله ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات