​نماينده سرپرستان شركت مدیریت تولید برق نکا در كميته انضباط كار تعيين شد

​نماينده سرپرستان شركت مدیریت تولید برق نکا در كميته انضباط كار تعيين شد

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات