یکصدوچهل ونهمین جلسه شورای راهبردی و اطلاع رسانی طرح احیا...

یکصدوچهل ونهمین جلسه شورای راهبردی و اطلاع رسانی طرح احیا...

یکصدوچهل ونهمین جلسه شورای راهبردی و اطلاع رسانی طرح احیا وتعادل بخشی منابع آب زیرزمینی روزچهارشنبه 8مرداد به ریاست مهندس محمد حاج سولیها مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران و باحضور مهندس رجائی مدیرکل دفتر نظامهای بهره وری و حفاظت آب و آبفای وزارت نیرو برگزار شد

در این جلسه ابتدا مهندس حبیبی معاون حفاظت و بهره برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران توضیحاتی در خصوص دستورکار جلسه ارائه داد.

سپس گزارش وضعیت عملکردی و اعتباری پروژ های تغذیه مصنوعی توسط شرکت مهندسی مشاور دزآب ارائه شد. سپس اعضای جلسه به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و درپایان جمع بندی جلسه توسط مهندس حاج رسولیها به عمل آمد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات