یک حقوقدان توضیح داد: مالیات می تواند بحران مسکن را حل کند؟

وی با بیان اینکه «به نظر توفیق اجرایی هر قانون موکول و منوط به پذیرش آن توسط آحاد جامعه است»، عنوان کرد: وقتی یک قانون با انتظارات و احتیاجات جامعه‌ای منطبق باشد و مورد قبول جامعه قرار گیرد، می‌توان امید به تاثیر مثبت آن و امید نیل به اهداف مورد نظر از وضع آن داشت و حال باید بررسی نمود که اخذ مالیات از خانه‌های خالی موجب تعادل بخشی قیمت مسکن و یا کنترل تورم در بازار مسکن و یا جلوگیری از افزایش قیمت مسکن خواهد شد یا خیر؟ وی در خصوص «تنها راه مبارزه با تورم و افزایش بی رویه قیمت‌ها» بیان کرد: در تمام زمینه‌ها مطالعات دقیق اقتصادی و آماری، برنامه ریزی دقیق اقتصادی و وجود اراده قوی برای کنترل قیمت‌ها از مهمترین راه‌های مبارزه است، و الا به نظر نمی‌رسد که اخذ مالیات از خانه‌های خالی به تنهایی عامل چندان موثر و مفیدی برای حل بحران مسکن ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات