نمودار قیمتی مصالح ساختمانی افزایشی بوده است؛ نگاهی به تغییرات قیمت مصالح ساختمانی

۸ درصد افزایش نسبت به فصل قبل رتبه سوم افزایش در متوسط قیمت را داشته است. در همین فصل متوسط قیمت هر کیلوگرم «صفحه ستون» ۱۰۱ هزار و ۶۵۰ ریال بوده است که با چهار درصد افزایش در رتبه بعدی کمترین افزایش متوسط قیمت قرار گرفته است. ۸ درصد افزایش نسبت به فصل مشابه سال قبل بیشترین افزایش را در بین نهاده‌های ساختمانی منتخب داشته است. در همین فصل متوسط قیمت هر دستگاه «آبگرمکن دیواری» ۱۲ میلیون و ۱۷۳ هزار و ۶۸۴ ریال بوده است که با ۷۱ درصد افزایش رتبه بعدی بیشترین افزایش را داشته است. ۲ درصد افزایش نسبت به فصل مشابه سال قبل رتبه سوم بیشترین افزایش در متوسط قیمت را داشته است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات