برنامه مهندس خرم برای اصلاح امور در ۶ بخش

برنامه مهندس خرم برای اصلاح امور در ۶ بخش


دومين جلسه شورای عالی نظارت بر عملکرد استانها با حضور مهندس خرم تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، دومين جلسه شورای عالی نظارت بر عملکرد استانها با حضور مهندس احمد خرم رئیس سازمان در محل شورای مرکزی تشکیل شد.

مهندس خرم در این جلسه تاکید کرد: می‌خواهیم اصلاح امور را در بخش های شش گانه شامل اصلاح خط مشی ، سیاست ها ، اصلاح قانون ، آیین نامه ها ، نظام نامه ها و ساير موارد اصلاح ساختار و تشکیلات اصلاح سیستم ، شفاف سازی ، اصلاح فرایندها و نیروی انسانی انجام دهیم.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان از اعضای این شورا و دفتر امور استان ها خواست شاخص‌های ارزیابی و دستورالعمل های لازم برای نظارت بر عملکرد استانها را با این هدف برنامه ریزی و سیاست گذاری کنند.

در ادامه جلسه درباره شاخص ها و آیتم های مورد نظر برای بررسی عملکرد استان ها پرداخته شد و پس از بحث و بررسی آیتم های بخش مالی تدوین و مورد تایید امضا قرار گرفت.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات