دولت تعهد می کند ۵۰ درصد اعتبار اجرای خط ۳ متروی شیراز را تامین کند

دولت تعهد می کند ۵۰ درصد اعتبار اجرای خط ۳ متروی شیراز را تامین کند

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شیراز

    منبع خبر

    شهرداری شیراز

    شهرداری شیراز یک شهرداری در شهر شیراز می باشد

      نظرات