جلسه هم اندیشی با هدف افزایش تعامل بین دستگاهی بین آب منطقه ای و...

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای مازندران این جلسه که با حضور مدیران و معاونین ذیربط دستگاه های یادشده در محل آب منطقه ای مازندران برگزار شد ابتدا آقای دکتر یخکشی با اشاره به افزایش تقاضا و محدودیت منابع آب و همچنین ضرورت افزایش فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال گفت: راهی جز افزایش بهره وری و توسعه ظرفیت ها نداریم.

مدیرعامل آب منطقه ای مازندران با بیان موضوع نظام مند کردن این مهم و نگاه حکمرانی به منابع آب به تشریح ظرفیت های پرورش ماهی در سدها و پایین دست آن، آببندان ها، آب زیرزمینی و همچنین استفاده از آب دریا پرداخت و گفت:  ما برای اولین بار مجوز تخصیص آب از سدها برای امور شیلاتی از کشور اخذ کردیم که این درحقیقت یکی از نیازهای ضروری استان بود و پس از اخذ اطلاعات از شیلات استان و طرح آن در کمیته تخصیص وزارت نیرو خوشبختانه با آن موافقت شد و برای سدهای جدید هم بحث تکثیر طبیعی آبزیان با رهاسازی آب از سدها تا دریا را داریم که نمونه آن سد زارم رود است که خوشبختانه موافقت شده است.

دکتر یخکشی یکی از پتانسیل های مناسب پرورش ماهی و آبزی پروری را آببندان های استان برشمردو افزود: متاسفانه نظام های موجود در این بخش خیلی مناسب نیست و تعارضات ما روبه افزایش است لذا با کمک یکدیگر باید مباحث مربوط به آببندان ها را در این بخش نظام مند و سازماندهی کنیم و با یک گردش کار مناسب   منافع همه ذینفعان اعم از هیأت امنای آببندان ها، شورای اسلامی، بهره بردار و سرمایه گذار و متولیان امر را ببینیم.

رئیس هیأت مدیره آب منطقه ای مازندران یادآور شد نگاه ما به در بخش آب زیرزمینی صیانتی است در این بخش امکان توسعه نداریم اما می شود بهره وری و راندمان را افزایش داد و از آب اختصاص داده شده مدیریت بهتری در بحث پرورش ماهی انجام داد و در بحث دریا معتقدیم که دریا یک منبع آبی است و هرکسی که از آب دریا استفاده می کند باید کارش را از یک جایی شروع کند و آن اخذ مجوز تخصیص آب است و دریا ظرفیت بسیار خوبی برای توسعه پرورش میگو و خاویار دارد اما میزان آب و محل استقرار آن باید در چارچوب و ضوابطی که به منابع آب و خاک ما آسیب نمی رساند برنامه ریزی و مدیریت شود.

در ادامه آقای دکترحسن اسحاقی مدیرکل شیلات مازندران ضمن استقبال از تعامل بین دو دستگاه موضوع اهلیت در پروش آبزیان به ویژه در بخش فنی و مالی را مهم برشمرد و گفت: همه تلاش ما این است که بهره بردار و سرمایه گذار باید اهلیت لازم را داشته باشند تا منابعی که در اختیار گذاشته می شود به نحو مطلوب از آن استفاده شود.

اسحاقی با اشاره به اینکه ایران یکی از کشورهای تولیدکننده مهم در بحث تولید ماهیان سردابی است افزود: این صنعت در سالهای اخیر به ویژه با شیوع ویروس کرونا با چالش هایی مواجه شده لذا شیلات کشور و استان تلاش دارند تا میزان آسیب پذیری آن را کاهش دهند.

مدیرکل شیلات استان مازندران با بیان اینکه متاسفانه بخشی از مجوزهای صادره جهت پرورش ماهی بلااستفاده مانده است گفت: همه مجوزهای بلا استفاده در استان احصاء شده و معتقدیم این مجوزها که عمدتاً به دلیل عدم اهلیت صاحب مجوز بلاتکلیف مانده لغو و مجدداً در همان منطقه برای افراد متقاضی دارای اهلیت صادر شود.

ایشان در پایان خواستار تسهیل در امور بهره برداران و حمایت از آنها شد.

در این جلسه پس از اعلام نظر معاونین و مدیران ذیربط درخصوص مباحث مطرح شده مقرر شد کمیته مشترکی بین دو دستگاه تشکیل وجلسات آن بصورت منظم برگزار تا تصمیمات مقتضی جهت توسعه ظرفیت آبزی پروری و استفاده بهینه از منابع آب اتخاذ شود.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای مازندران

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای مازندران

    شركت آب منطقه‌ای مازندران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات